CZ DE IT
9. 6. 2007

Dojmové předstupování barev

Některé barvy dojmově předstupují, zdají se být blíže, nežli je plocha na které jsou vázány. Některé naopak dojmově ustupují. Francouzský badatel Rosenstiehl označuje modř za předstupující a červeň za ustupující.

Proč tomu tak je?:

Aby se na sítnici oka vytvořil ostrý obraz, musí se čočka pro paprsky červené vyklenout více, nežli pro lámavější modré paprsky, podobně jako při zaostřování na odlišné vzdálenosti.

Konkrétně:

barvy na čočce
Obrázek A

Na obraze je vystupující část modrá (M), ustupující červená (Č),. Modré světlo má strmější lámavost než červené, a přiblíží proto obraz modré části (M´) k oční čočce, kdežto červená jej naopak svou malou lámavostí poněkud oddálí (Č´). Tak bude hloubkový rozdíl obou obrazů malý, nebo žádný.

Obrázek B

Na obraze b je vystupující část červená (Č) a ustupující modrá (M). Ostrý obraz vzdálenější části vytvoří čočka k sobě blíže, a ještě jej víc přiblíží, jestliže je barvy lámavější, zde tedy modré (M´). Ostrý obraz části blíž promítá čočka dále, a to tím oddáleněji čím menší lámavost má její barva (Č´).

Výsledek:

Má-li souzvuk sytých barev být co nejjemnější, bude vhodné dávat studené barvy předsazené a teplé odsazené, pokud máme v úmyslu vytvořit kontrast, mělo by to být naopak.

Čerpáno: Barva v Architektuře 1957 

 

Zpět do kategorie

Bronislava Novotná (Praha)

Změna je krok k dosažení vyšší úrovně interiérů.

Služby   

  • Profesionální poradenství
  • Konzultace ve studiu
  • Konzultace u klienta
  • Odborné zaměření
  • Zajištění výroby
  • Šití
  • Odborná montáž
  • Aranžování
  • Tapetování a malba
  • Asistence architektům
Líbí se Vám realizace?
Kontaktujte nezávazně naší designérku!

Diskutujte s námi