CZ DE IT
30. 10. 2011

Textilie Trevira CS pro bezpečnost v nemocnicích a domovech pro seniory

Studie provedená organizací EFRA (European Flame Retardants Association) ukazuje, že více než 5 000  přijde každý rok o život v důsledku požáru. Za většinu úmrtí jsou přitom odpovědné toxické spaliny.

Vždy, když katastrofický požár s mnoha úmrtími zaujme pozornost veřejnosti, otevře se intenzivní debata o opatřeních na prevenci požárů. Kromě debat souvisejících s konstrukcí budov a organizačními záležitostmi se diskuse o této problematice zaměřuje zejména na ochranná opatření vč.textilií s přísadami zpomalujícími hoření. Pro ochranu lidských životů v případech, kdy se na malém prostoru shromáždí větší počet osob, jsou zapotřebí zvláštní opatření. Do této kategorie spadají zejména nemocnice a pečovatelské domovy pro seniory, ale také veřejná místa , hotely a různé dopravní prostředky. Staří a nemocní lidé potřebují zvláštní ochranu zejména s ohledem na jejich omezenou pohyblivost. Tito lidé totiž nejsou v případě vypuknutí požáru schopni plamenům a kouři uniknout.

Šetření ukazují, že u více než 80% požárů jsou úmrtí osob způsobena spíše vdechováním toxických plynů než v přímém důsledku plamenů. Kromě CO a CO2 se při požáru v závislosti na hořících materiálech uvolňují další nebezpečné látky, jako jsou kyanovodík (HCN), kyselina chlorovodíková(HCl), chlór(Cl2) a fosgen(COCl2). V nemocnicích kromě nepříznivého dopadu na osoby často dochází také k významným finančním ztrátám, neboť uvolňované plyny s obsahem chlóru obvykle zničí lékařská zařízení. Z těchto důvodů je stále vyšší pozornost věnována vzniku kouře a toxicitě spalin. V této oblasti stojí v mezinárodním měřítku na špičce letecký průmysl, což je dáno přísnými požadavky, které jsou na tuto oblast kladeny. Společnost Airbus Industries ve své směrnici Airbus Directive ABD 0031 poprvé stanovila limity pro různé složky kouře a pro hustotu kouře v režimu hoření a v režimu doutnání. V porovnání s dalšími produkty s přísadami zpomalujícími hoření vyplývá, že Trevira CS dosahuje jednoznačně lepších výsledků. Kromě malých množství oxidu uhelnatého, který se nevyhnutelně vytváří při každém hoření, Trevira CS nevytváří žádné toxické plyny, jako jsou kyselina chlorovodíková nebo kyanovodík.

 

V nemocnicích a v pečovatelských domovech pro seniory dokáží materiály s přísadami zpomalujícími hoření v malé místnosti zastavit šíření požáru a předejít nekontrolovatelným důsledkům. Textilie vyrobené z materiálu Trevira CS zde fungují velmi přesvědčivě a přitom není nutné v zájmu bezpečnosti obětovat komfort. Použití této textilie na matracích, ložním prádle, přikrývkách a také jako dekorační látky na závěsy a nábytek představuje významný příspěvek k optimální ochraně proti požárům. Na rozdíl od materiálů opatřených povrchovou ochranou, u kterých po čase dochází ke ztrátě protipožárních vlastností, je v případě Trevira CS tato vlastnost trvalou součástí  vlákna danou samotným výrobním procesem. Při výrobě je do materiálu přidáno malé množství organofosforečné látky. Protipožární ochrana se v tomto případě nevytrácí ani v důsledku stárnutí, ani vlivem praní.

V rámci přísné ochrany obchodní známky je definován standard jakosti textilií Trevira CS, který je testován a který zůstává konstantní. Všechna vlákna musí být před použitím testována a následně schválena podle příslušných právních předpisů konkrétní země.

K dispozici je široká nabídka více než 100 druhů vlákena příze. Kromě důležité role v oblasti bezpečnosti jsou tyto materiály schopny uspokojit různorodé požadavky na vzhled a zajistit vysokou úroveň komfortu při vybavování nejenom nemocnic a domovů pro seniory.

Trevira GmbH je jedním z členů Czech Decoteamu.

Autor článku: redakce Zaclona.cz

 

 

Zpět do kategorie

Bronislava Novotná (Praha)

Změna je krok k dosažení vyšší úrovně interiérů.

Služby   

  • Profesionální poradenství
  • Konzultace ve studiu
  • Konzultace u klienta
  • Odborné zaměření
  • Zajištění výroby
  • Šití
  • Odborná montáž
  • Aranžování
  • Tapetování a malba
  • Asistence architektům
Líbí se Vám realizace?
Kontaktujte nezávazně naší designérku!

Diskutujte s námi